تبلیغات
سنگر بصیرت - طنز: تکنولوژی پیشرفته ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس
سنگر بصیرت
بصیرت خود را افزایش دهیدجراید: حمله ناو آمریکایی به یک قایق ماهیگیری در خلیج فارس

ملوان: یک قایق می بینم...

فرمانده: چی! قایق! مشخصاتش را اعلام کن

ملوان: طولش6 یا 7 یا 8 یا حدود 9متره، فکر کنم موتوری باشه! یه چیزهایی هم توش هست...

فرمانده: چی؟!

ملوان: 6 تا آدم، و چیزهای که شبیه توره ، احتمالا برای استتار...

فرمانده: خدای من!(oh my god) نکنه سپاهی باشه! سریع اخطار بده

ملوان(با بلندگوی دستی): نیا جلو، آهای ما فهمیدیم شما سپاهی هستید، نیا جلو وگرنه می خوریمت!!!

فرمانده: این که نرفت، پس چرا گوش نمیده؟!

ملوان: قربان احتمالا مبهوت تکنولوژی های پیشرفته ما در شناسایی قایق های جنگی شده و فکرش را هم نمی کرده که از فاصله یک کیلومتری بتونیم اونا را شناسایی کنیم...

فرمانده(با حالت غرور): هه هه! حالا یه دونه از اون موشکهای پیشرفته را در کن تا ببینه یه من ماست چقدر کره داره...

ملوان: چشم قربان، موشک شماره 1002-abcd… آماده، شلیک...

فرمانده: براوو، رفت روی هوا!

یکساعت بعد...

ملوان: قربان یه پیام از شیخ اشکم بن مشکم بن شکم داریم

فرمانده: چی میگه؟

ملوان: میگه اون قایقی که شما زدید، قایق ماهیگیری ما بود!!!

(مصطفی)
طبقه بندی: تصویر،  سیاسی،  نوشته های من، 
برچسب ها: حمله ناو آمریکایی به یک قایق ماهیگیری، تکنولوژی پیشرفته ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر آمریکا، طنز،
ارسال توسط مصطفی
آرشیو مطالب
پیشنهاد من
بحرین مظلوم
کانال بصیرت