تبلیغات
سنگر بصیرت - انتقام بی بی سی از شهید بهشتی 31 سال پس از جنایت منافقین
سنگر بصیرت
بصیرت خود را افزایش دهید

سی و یك سال پس از جنایت سبعانه سازمان منافقین در ترور آیت الله بهشتی، رسانه دولتی انگلیس مجددا از آن شهید انتقام گرفت و بخشی از كینه گسترده آن رژیم نسبت به این تئوریسین مظلوم انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
وب سایت بی بی سی در نوشته ای به قلم یكی از عناصر فراری (مهدی- خ) كه به واسطه مزدوری برای موسسه خاور نزدیك واشنگتن ارتزاق می كند، ابتدا سازمان تروریستی منافقین را علنا به انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی اعتراف كرده، تبرئه كرد و نوشت: هنوز معلوم نیست در هفتم تیر 1360 چه كس یا چه گروهی دستور انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی را صادر كرد(!) هنوز تاریخ نگاران و پژوهندگان مستقل امكان كاوش درباره زندگی سیاسی كسانی چون بهشتی را ندارند. تصویری كه از بهشتی در ذهن هاست، ساخته خاطره های دست كاری شده، سندهای مصادره شده به دست دولت و شیفتگی ها و دلزدگی هاست. خانواده چنین كسانی نیز كمك به شناخت تاریخی آنها نمی كنند، زیرا خود رانت خوار تبلیغات دولتی اند[!!]
اما كینه توزی و خشم بی بی سی در همین حد متوقف نمانده و تحلیلگر آن در ادامه علت خصومت خود را لو می دهد؛ «بهشتی یكی از شالوده های نظام ولایت فقیه است»، و این طبیعتا جرم بسیار بزرگی برای مردی است كه در آتش جنایت سازمان تروریستی منافقین سوخت.
بی بی سی در تناقض با عبارت قبلی ادامه می دهد:
در ادامه مطلب...
نقطه قوت او نه نظریه پردازی[!] كه توانایی اش در تشكیلات و سازماندهی بود. او با اندام كشیده، چشمان نافذ و چهره باز خود بسیار خوش پوش بود و در سخنوری چیره دست و استاد. صدایی رسا داشت و كلمات را كامل و با فاصله ادا می كرد. این ویژگی های شخصی او را در كانون توجه می نشاند و جذب افراد را برای او آسان می نمود. با این همه كسانی كه با او پیش و پس از انقلاب حشر و نشر داشتند از انحصارخواهی و سماجت او در تحمیل رای خود می گویند؛ از این كه به سرعت برمی آشفت و به چالش گرفتن مدیریت خود را برنمی تافت[!] خود او نیز به عصبی مزاجی اش آگاه بود و سخت می كوشید مهار نفس خود را به دست گیرد[!]
نویسنده راه اندازی مدرسه حقانی كه دهها شخصیت انقلابی را تربیت كرد، به عنوان مستمسك دیگر عقده گشایی خود قرار داد و آنگاه درباره نقش موثر این شهید بزرگوار در تحكیم پایه های جمهوری اسلامی نوشت: وقتی مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی تشكیل شد، نمایندگان، آیت الله حسینعلی منتظری را به ریاست مجلس و محمد بهشتی را به نیابت او انتخاب كردند. از همان آغاز معلوم شد كه محمد بهشتی توانایی اداره چنین مجلس بی نظیری را در تاریخ جمهوری اسلامی دارد. او نه تنها نقش گزار اصلی در جریان تدوین قانون اساسی بود كه بی كوشش های او ایده ولایت فقیه به دشواری می توانست در قانون اساسی گنجانده شود. او عمیقا به ولایت فقیه، حكومت روحانیان، ضرورت اجرای شریعت باور داشت و جمهوری اسلامی را طرحی برای تحقق این آرزوها می دید.
شبكه دولتی انگلیس می نویسد: محمد بهشتی حزب جمهوری اسلامی را تاسیس كرد. این حزب كه به سرعت در سراسر كشور شعبه ای باز كرد و عضو پذیرفت، موتور اصلی پیش برنده اهداف آیت الله خمینی و حذف رقیبان[!] ناوفادار به او شد.
بی بی سی تصریح كرد: كتاب «مواضع ما»، مانیفست حزب جمهوری اسلامی، نوشته محمد بهشتی، نگرش انعطاف ناپذیر و ایدئولوژیك او را به اسلام نشان می دهد؛ همان نگرشی كه كمابیش سالها بعد در جمهوری اسلامی اجرا شد.
نوشته بی بی سی انگلیس هرچند با نفرت پراكنی و عقده گشایی فراوانی همراه است در عین حال سندی است بر تحریف گری و دروغپردازی های رسانه های خارجی و داخلی فتنه سبز (از جرس و كلمه گرفته تا شرق و اعتماد و...) كه طی سالیان اخیر تلاش كردند چهره ای كاملا وارونه و مقابل انقلاب از این شهید مظلوم ترسیم كنند؛ شهیدی كه به تعبیر حضرت امام شهادتش با همه بزرگی، در قبال مظلومیتش كوچك بود.
منبع: کیهان-91/4/8طبقه بندی: سیاسی،  اجتماعی، 
برچسب ها: شهید بهشتی، نظر بی بی سی در مورد شهید بهشتی، بهشتی، آیت الله بهشتی، حزب جمهوری اسلامی، مواضع ما، ضدانقلاب، منافقین، bbc،
ارسال توسط مصطفی
آرشیو مطالب
پیشنهاد من
بحرین مظلوم
کانال بصیرت