تبلیغات
سنگر بصیرت - مدارک به دست آمده از ریگی
سنگر بصیرت
بصیرت خود را افزایش دهیدبرای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ، بر روی آنها کلیک کنید:


1- ریگی 24 ساعت قبل از دستگیری در یکی از مقرهای آمریکا در

افغانستان                               


                                                       

2- کارت شناسایی پاکستانی ریگی

                                                 

3- کارت شناسایی پاکستانی ریگی

                                                

4- گذرنامه افغانی ریگی

                                                     

5- ویزای دبی، مربوط به حمزه، از همراهان ریگی

                                                       
خبرگزاری بصیرت  www.basiratnews.tk
آرشیو مطالب
پیشنهاد من
بحرین مظلوم
کانال بصیرت