تبلیغات
سنگر بصیرت - پادکست: «فرهنگ بسیجی»
سنگر بصیرت
بصیرت خود را افزایش دهید

      

بسیج سیاسى است، اما سیاست‌زده نیست، سیاسى‌كار نیست، جناحى نیست؛
بسیج مجاهد است، اما بى‌انضباط نیست، افراطى نیست؛
بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، خرافى نیست؛
بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضى نیست؛
بسیج اهل جذب است - گفته‌ایم جذب حداكثرى - اما اهل تسامح در اصول نیست؛
بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛
بسیج طرفدار علم است، اما علم‌زده نیست؛
بسیج متخلق به اخلاق اسلامى است، اما ریاكار نیست؛
بسیج در كار آبادكردن دنیاست، اما خود اهل دنیا نیست.
این شد یك فرهنگ.

(بیانات امام خامنه ای در دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر كشور-6 آذرماه 1390)

پادکست را از اینجا دریافت کنید
آرشیو مطالب
پیشنهاد من
بحرین مظلوم
کانال بصیرت